American Horror Story: 4x9

Masakra podczas spotkania kulinarnego

Załamany Jimmy topi smutki w alkoholu. Pod wpływem wróżby Maggie Dandy przystępuje do działania. Stanley i Elsa wpadają na trop bliźniaczek.

American Horror Story: 4×9
American Horror Story: 4×9
American Horror Story: 4×9
American Horror Story: 4×9
American Horror Story: 4×9
American Horror Story: 4×9
Dec. 10, 2014
Comments are closed.